Wydarzenia szkolne
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Wyniki egzaminu maturalnego 2012


    Już drugi raz z rzędu publikujemy wyniki egzaminu maturalnego, jaki odbył się w naszej szkole (wyniki zeszłoroczne szukaj w zakładce informacje). Wyniki etapu "MATURA 2012" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie przedstawiają się następująco:
1. V Liceum Ogólnokształcące: Do egzaminu przystąpiło 141 absolwentów
    - świadectwo dojrzałości otrzymało 140 (co daje 99,3% zdawalności)
2. III Liceum Profilowane: Do egzaminu przystąpiło 24 absolwentów
    - świadectwo dojrzałości otrzymało 19 (co daje 79,2% zdawalności)
3. Technikum nr 3: Do egzaminu przystąpiło 52 absolwentów
    - świadectwo dojrzałości otrzymało 39 (co daje 78% zdawalności).
4. Technikum uzupełniające nr 3 dla Dorosłych Do egzaminu przystąpiło 3 absolwentów
    - świadectwo dojrzałości otrzymało 1 (co daje 33,3% zdawalności).
Ogólnie w całym Zespole Szkół do egzaminu przystąpiło 220 absolwentów
    - świadectwo dojrzałości otrzymało 182 (co daje 90,5% zdawalności).

    Gratulujemy pięknych wyników i życzymy powodzenia w dorosłym życiu.
Tym którym się nie nie powiodło (a niektórym niewiele brakowało) życzymy powodzenia
w dogrywce w maju 2013 roku.

  UWAGA: stanina 1-3 (wynik niski); stanina 3-6 (wynik średni); stanina 7-9 (wynik wysoki)
Skala staninowa - część pisemna,
poziom podstawowy
IIIeLO IIIbLO IIIhLO IIImLO IIIpLO LP IVaT IVbT TU
J.POLSKI
7
5
6
5
6
5
5
5
4
J.ANGIELSKI
6
5
6
5
4
4
4
3
2
J.NIEMIECKI
7
6
5
7
6
-
-
-
-
GEOGRAFIA
7
6
6
6
5
-
6
7
-
BIOLOGIA
5
5
6
3
4
-
-
-
-
CHEMIA
-
5
-
-
-
-
-
-
-
MATEMATYKA
6
6
5
7
5
4
5
4
4
HISTORIA
7
4
5
-
5
-
6
-
-
WOS
5
5
7
-
6
4
5
-
-
FIZYKA
-
-
-
5
-
-
5
5
-

Skala staninowa - część pisemna,
poziom rozszerzony
IIIeLO IIIbLO IIIhLO IIImLO IIIpLO LP IVaT IVbT TU
J.POLSKI
5
-
7
-
5
-
-
-
-
J.ANGIELSKI
5
7
6
4
4
2
-
-
-
J.NIEMIECKI
5
-
-
3
2
-
-
-
-
GEOGRAFIA
5
-
-
-
5
-
-
-
-
BIOLOGIA
-
4
-
-
4
-
-
-
-
CHEMIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MATEMATYKA
4
-
5
4
-
-
-
-
-
HISTORIA
5
-
-
-
-
-
-
-
-
WOS
-
-
-
-
5
-
-
-
-
FIZYKA
-
-
-
4
-
-
-
-
-

LEGENDA: LO (klasy V Liceum Ogólnokształcącego); LP (klasa Liceum Profilowanego); T (klasy Technikum nr 3);
TU (klasa Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych)

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.