Kontakt
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

Kontakt


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
I PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA W WEJHEROWIE

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:
0000315155

Numer REGON:
220694535

Numer NIP:
588-22-95-660

Siedziba Stowarzyszenia:
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 344 (szkoła)
p. 204

Nasze numery konta:
Multibank:

PL: 24 1140 2017 0000 4402 1108 6735
(bieżąca działalność, darowizny, składki członkowskie)

PL: 03 1140 2017 0000 4302 1209 0918
(kursy spawania)

PL: 80 1140 2017 0000 4502 1307 8252
(kursy językowe)


Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok