O Stowarzyszeniu
dodatkowe informacje
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół „Wejhera” zostało stworzone z myślą o Nas - absolwentach szkoły oraz dla każdego, kto zechce zostać naszym przyjacielem. Naszym celem jest stworzenie organizacji, w której każdy odnajdzie coś dla siebie - oferujemy nie tylko spotkania i zjazdy absolwentów, ale możliwości spotkania wielu interesujących ludzi i tworzenia historii naszej "samochodówki".

Stowarzyszenie Wejhera działa już kilka lat. Ten czas, to wspólne działanie wszystkich, którym samochodówka jest bliska.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Jednocześnie przypominamy, że wstąpienie w nasze szeregi jest proste. Wypełnienie deklaracji, wpłata składki członkowskiej oraz zadeklarowanie chęci działania.

W zakładce "O Stowarzyszeniu" znajduje się deklaracja członkowska, którą po wypełnieniu i wpłaceniu składki należy przesłać na adres stowarzyszenia lub dostarczyć do szkoły.

ZAPRASZAMY

O Stowarzyszeniu


logo_stowarzyszenia
     Naszą aspiracją jest utworzenie licznej i silnej organizacji skupiającej absolwentów i sympatyków naszej Szkoły.

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

     Znajdą w niej miejsce wszyscy, którzy zechcą w jakikolwiek sposób wesprzeć Szkołę w jej bieżących działaniach, promować ją w kraju i za granicą, czyli wszędzie tam, gdzie na co dzień żyją członkowie „Wejhera"

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

     Będzie również możliwość wymiany informacji na temat osiągnięć Szkoły, jej codziennego życia, a także jej potrzeb. Pragniemy wzmacniać poczucie dumy i tożsamości ze Szkołą wśród uczniów i absolwentów, budować silne więzi absolwentów z naszą Szkołą.

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

     W ramach Stowarzyszenia będziemy aktywnie działać na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Dlatego — warto do nas dołączyć. Aby zostać jednym z nas wystarczy zapoznać się z statutem Stowarzyszenia i wysłać wypełniony druk deklaracji członkowskiej.

◊  ♦  ◊  ♦  ◊

     Można także dokonać tego osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie (dawna „samochodówka") w sali 204, gdzie w każdy wtorek czekają na Ciebie członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Zachęcamy wszystkich: absolwentów Szkoły, rodziców obecnych i przyszłych uczniów Szkoły a także mieszkańców Wejherowa do współtworzenia i aktywnego działania
w Stowarzyszeniu „Wejhera”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Samochodowych i Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, tel. 58-672-24-15, e-mail: stowarzyszenie-wejhera@wp.pl
Copyright by www.szablonszkolny.d4u.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2011 Stowarzyszenie Wejhera, Maciej Skok